Platba za školní stravování

  • stravné na jeden den je 43,-Kč, děti s odkladem školní docházky 48,-Kč
  • úhrada stravného bankovním převodem na účet mateřské školy č.ú.: 281570156/0300
  • do poznámky jméno strávníka

Dodavatel stravy: Základní škola a Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, stravovací provoz

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software