Platba za školní stravování

  • stravné na jeden den je 63,-Kč, děti s odkladem školní docházky 71,-Kč
  • úhrada stravného bankovním převodem na účet mateřské školy č.ú.: 281570156/0300
  • do poznámky uveďte jméno dítěte
  • dotazy ke stravnému jidelna.skolka@post.cz

Dodavatel stravy: Základní škola Brandýs nad Labem 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software