Pro rodiče

 • Děti se přijímají do MŠ od 7:00 do 8:30 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 • Od 8:30 hodin začíná ve třídách výchovně-vzdělávací činnost a budovy MŠ se uzamykají.
 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě. Před vstupem do třídy nechá rodič nebo zástupce dítě umýt ruce.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto učitelka nikomu dítě nepředá
 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami infekční nemoci v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve. Omluvy dětí se mohou provádět osobně nebo telefonicky ráno do 7.20 hodin, není-li dítě omluveno do určené hodiny, započítává se stravné.
 • Rodiče mají právo kdykoliv po dohodě s učitelkou přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 • Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí a konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě).
 • Pedagog odpovídá za dítě od doby převzetí do doby předání dítěte rodičům nebo jimi určených zástupců
 • Děti musí mít v šatně oblečení na zahradu, není možné, aby mělo jeden oděv do třídy i na pobyt venku a to z hygienických důvodů. Bačkory s plnou nebo pevnou patou. Děti, které budou zůstávat na odpolední odpočinek, musí mít pyžamo. V šatně je nutné mít náhradní oblečení do třídy (spodní prádlo, ponožky, triko..)

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software