Pro rodiče

 

Mateřská škola Líbeznice je umístěna v klidné části obce s dobrou dopravní dostupností. Budovu mateřské školy obklopuje velká, pěkná zahrada s pískovištěm, prolézačkami a herními prvky. Mateřská škola je od 1. 1. 2002 samostatným právním subjektem. V lednu 2011 nám přibylo další pracoviště nedaleko stávající budovy na adrese Měšická 800. V nové budově mateřské školy byla zřízena jedna třída s kapacitou 25 dětí. V roce 2013 došlo k rozsáhlé rekonstrukci původní budovy. Tak vznikly prostory pro 3 nové třídy, 3 samostatné ložnice, společná dětská šatna a moderní výdejna jídel. Zvýšila se kapacita z původních 48 dětí na 78 dětí. V létě 2015 došlo ke změně užívání třídy družiny ZŠ Líbeznice a vznikla tak nová třída pro mateřskou školu s kapacitou 16 dětí. Díky této úpravě je v současné době celková kapacita naší mateřské školy 119 dětí. Obě budovy MŠ jsou dostatečně vybaveny hračkami, učebními pomůckami a různým didaktickým materiálem. Součástí naší mateřské školy není školní kuchyně, dovoz jídel je zajištěn z kuchyně Základní školy Líbeznice. Technický stav budov MŠ je velmi dobrý a odpovídá požadovaným normám z hlediska hygieny a bezpečnosti. Na škole pracuje celkem 17 zaměstnanců, z toho 10 pedagogů, 1 asistentka pedagoga a 6 provozních zaměstnanců.

Provozní doba MŠ:

  • 7.00 – 17.00 hodin

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software