Akce říjen 2O18

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

2. 10.   Hudební dílny v MŠ dopoloedne

19. 10. Divadelní představení v MŠ dopoledne

23. 10. Tvořvé odpoledne s rodiči od 15:30 do 16:45

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software