Aktivity školy

V průběhu dne v mateřské škole vystřídá dítě nepřeberné množství činností. Střídají se aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické  dovednosti a má možnost i čas, jen si tak pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Předškolní výchova je velmi pestrá. Přesto dětem nabízíme další, doplňující aktivity…

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Nadstandardními aktivitami, které se pořádají v rámci Školního vzdělávacího programu (TVP), jsou myšleny takové činnosti, které s dětmi pořádáme v rámci vzdělávacích aktivit.

Patří sem například:

 • Návštěvy divadelních představení v mateřské škole
 • Návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, aj.
 • Školní výlety
 • Tvořivé odpoledne s rodiči 
 • Zahradní slavnosti
 • Oslavy svátků a narozenin
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Škola v přírodě s lyžařskou průpravou
 • Letní škola v přírodě s turistikou
 • Vítání občánků
 • Bezpečnostně preventivní programy
 • Sportovní olympiáda
 • Loučení s předškoláky
 • Čarodějnický rej
 • Dětský den

 

Škola spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou a speciálně  pedagogickým centrem

 

 

 

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software