Orientační program dne

 

Je orientační, vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách

 

700 - 830    Scházení dětí, volné hry, skupinové činnosti dětí s učitelkou, pohybové aktivity  ve třídě

830-900        Ranní komunikativní kruh, zdravotní cvičení

900-930        Hygiena, příprava na svačinu, svačina, hygiena

930-1000     Řízené činnosti dětí s učitelkou dle vzdělávacího plánu

1000-1200  Pobyt venku, aktivity na školní zahradě, tématické vycházky do okolí

1200-1245  Hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek

1245-1300 Rozcházení dětí po obědě.Nejstarší věková skupina  četba pohádky, klid na lehátku 30 min., dle potřeby i déle, pak volné individuální činnosti na vymezeném prostoru. Mladší věková skupina - četba pohádky, spánek             

1400-1430  Vstávání, hygiena, pohybová aktivita

1430-1445  Odpolední svačina

1445-1700  Rozcházení dětí, hry ve třídě nebo na školní zahradě, individuální, skupinové, řízené nebo spontánní činnosti

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software