ŠVP "UČ SE A POZNÁVEJ, HRAJ SI A DOVÁDĚJ"

Náš Školní vzdělávací program je zaměřený na metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a většinou jsou dětmi přijímány nejsnáze, neboť mají emoční podtext. Využíváme také spontánní sociální učení, přirozenou nápodobou, které je dětem předškolního věku vlastní. Do Školního vzdělávacího programu jsou zařazeny aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané. Práce s dětmi probíhá individuálně nebo ve skupinách, kdy pedagog využívá vzdělávací nabídky a je  průvodcem dítěte na cestě za jeho poznáním. Děti nejsou donucovány, ale vhodným způsobem motivovány se programu zúčastnit.

V rámci ŠVP mají děti možnost všechny činnosti prožít ve speciáně zaměřených třídách:

Polytechnická třída

Co budeme dělat? Zkoumat, jak věci fungují. Stavět, budovat a vytvářet. Spolupracovat a pomáhat si.

Děti si zábavnou formou osvojí používání nástrojů a nářadí a naučí se poznávat různé materiály. Při konstrukčních činnostech se naučí správně postupovat a nacházet řešení. Získají nové znalosti o vědeckých principech, o technice a odvětvích výroby. Naučí se pracovat v týmu a využívat vzájemné pomoci. Třída je vybavena magnetickou sadou na pokusy, vědeckými sadami. K dispozici jsou přesýpací hodiny na vodu a písek, lupy, mikroskopy...

Dramatická třída

Co budeme dělat? Hrát divadlo s loutkami a maňásky, učit se role a vytvářet kostýmy. Naučíme se nové příběhy a pohádky.

Dramatická výchova zlepšuje mluvený projev dětí a pomáhá lépe rozumět mateřskému jazyku, smyslu a významu sdělení. Třída pro dramatickou výchovu je vybavena mobilním divadlem, kulisami, loutkami, knihami a jinými pomůckami, které dětem pomohou spolupracovat a navazovat kamarádské vztahy.  Ke každé maňáskové sadě pohádek dítě dostane tištěnou dramatizaci zdarma.

Hudební třída

Co budeme dělat? Učit se rozeznávat jednotlivé nástroje a žánry. Zpívat a také sami hrát.

Děti budou rozvíjet svůj přirozený talent pro hudbu. Naučí se rozpoznávat jednotlivé hudební nástroje podle sluchu a prohloubí správné cítění rytmu a melodie. Formou vhodnou pro předškolní věk se seznámí i s jednotlivými hudebními žánry. K vybavení hudební třídy patří i mikrofon s odposlechem, což by v budoucnu mohlo dětem pomoci třeba v talentových soutěžích. K hudebnímu doprovodu budeme používat klavír, kytaru, xylofon, zvonkohry a Orfovy nástroje.

Výtvarná třída

Co budeme dělat? Malovat, kreslit a modelovat.

Výtvarná třída dává dětem možnost vyzkoušet si různorodé výtvarné techniky a práci s nejrůznějšími materiály, jako je textil, sklo a hlína. Budeme využívat i odpadové a přírodní materiály, které rozvíjí kreativitu a fantazii. Skvělou možností je využití keramické pece a keramické dílny.

Tělovýchovná třída

Co budeme dělat? Cvičit, skákat, házet a hrát si.

Třída je zaměřena na rozvoj obratnosti a koordinaci pohybu. Budeme používat molitanové a pingpongové míčky, míče, terče, obruče, balanční míče, švihadla, pálky, kužely, balanční plochy i běhací pás. V zimě se zaměříme na cvičení ve třídě a v tělocvičně ZŠ. Při teplém počasí využijeme cvičební prvky na zahradě a sportovní hřiště.

 

 

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software