Rozpis kroužků


Zájmové aktivity, které nejsou součástí ŠVP, jsou organizovány v místnosti k tomu určené a v takových časových intervalech, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací proces vycházející ze ŠVP naší mateřské školy.

Nabídka nabízených aktivit:

  • logopedická prevence pro všechny věkové skupiny dětí
  • angličtina pro všechny věkové skupiny děti
  • stimulační program MAXÍK pro děti v posledním roce vzdělávání

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software