Rozpis kroužků


Zájmové aktivity, které nejsou součástí ŠVP, jsou organizovány v místnosti k tomu určené a v takových časových intervalech, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací proces vycházející ze ŠVP naší mateřské školy.

Nabídka nabízených aktivit:

  • keramická dílna pro nejstarší děti
  • solná jeskyně pro všechny věkové skupiny dětí
  • logopedická prevence pro všechny věkové skupiny dětí
  • taneční průprava pro všechny věkové skupiny dětí
  • angličtina pro všechny věkové skupiny dětí
  • přeplavecký výcvik pro nejstarší děti
  • jóga pro všechny věkové skupiny dětí
  • stimulační program MAXÍK pro děti v posledním roce vzdělávání

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software