INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

V rámci mimořádných opatření se v mateřských školách mění následující:

Od pondělí 24.5.2021 - mají MŠ výjimku a může se v nich zpívat

                                    - pro sportovní činnost MŠ mají výjimku, sportovat se může

Od pondělí 31.5.2021 se ruší zákaz vstupu třetích osob do MŠ.

MŠMT však nadále doporučuje, aby do MŠ vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech.Ředitel/ka je oprávněn/a omezovat vstup třetích osob do budovy MŠ i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software