Možnost vyjádřit se k podkladům

Možnost vyjádřit se k podkladům ve věci před vydáním rozhodnutí dle § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude možné po domluvě s ředitelkou MŠ v pondělí 31.8.2015 od 9.00 - 9.30 hod v budově MŠ.

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software