Plán akcí listopad 2018

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

 2. 11. Fotografování (jednotlivci) MŠ dopoledne

 6. 11. Hudební dílny MŠ dopoledne

16. 11. Beseda o zvířátkách MŠ dopoledne

24. 11. Vítání občánků (předškoláci)

30. 11. Hudební představení MŠ dopoledne

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software