VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

možná vám všem čas strávený v povinné karanténě připadá již moc dlouhý. V případě, že už vám dochází inspirace, jak se všichni společně zabavit, nabízíme tématické bloky, kterým bychom se jinak věnovali společně ve školce. V žádném případě nechceme, aby nás rodiče suplovali, naopak chceme pouze pomoci. Vše je dobrovolné a jenom na vás a na dětech, zda se zapojíte. Pravidelně každý týden pošleme téma, na kterém budeme společně pracovat. Všechny výtvarné výrobky podepisujte a schovávejte, až se vrátíme do školky uspořádáme výstavu.

A protože i nám se moc stýská, připravily jsme pro děti krátké video. Aspoň takto na dálku snad některé potěšíme. Videa můžete pravidelně sledovat na :https://www.facebook.com/groups/mslibeznice

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software